Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Zjazdy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

START » Organizacja » Zjazdy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Informację opublikowano: 20.05.2014 | Aktualizacja: 20.05.2014
III Sprawozdawczo-wyborczy Zjazdu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Szczecinie

SPRAWOZDANIE
 III SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO ZJAZDU
ZACHODNIOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP  W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 29 marca 2014 roku

W dniu 29 marca 2014 r. odbył się III Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w sali konferencyjnej hotelu Novotel w Szczecinie. W Zjeździe udział wzięli Delegaci wybrani na zjazd, zaproszeni goście, członkowie Izby.

Zjazd otworzył Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP  arch. Jan Łukaszewski o godzinie 11oo, który powitał zgromadzonych

Następnie wystąpił przedstawiciel Krajowej Izby Architektów arch. Tomasz Tomaszewski oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Stanisław Malec .

Zgodnie z regulaminem wybrano Przewodniczącego Zjazdu, którym został Tomasz Samborski, Sekretarza Zjazdu – Dorotę Zajączkowską, oraz na członka Prezydium Zjazdu – Dariusza Zawadzkiego.

Przyjęto porządek obrad Zjazdu.

Jan Łukaszewski oraz Tomasz Samborski  wręczyli srebrne odznaki honorowe Izby Architektów RP  za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów zasłużonym członkom ZPOIA. Odznaki otrzymali: Piotr Błażejewski, Tomasz Brejdak, Daniel Gniewosz, Aleksandra Hamberg-Federowicz, Krzysztof Kordal, Małgorzata Śliwka, Paweł Wachnicki i Dariusz Zawadzki.

Ustalono liczebność komisji zjazdowych i przystąpiono do przedstawienia sprawozdań poszczególnych organów ZPOIA RP .

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów w okresie całej kadencji i roku 2013, omawiając m.in:

 • działalność inwestycyjną – zakup siedziby ZPOIA
 • podejmowane działania dotyczące organizacji szkoleń dla architektów,
 • realizację programu edukacyjnego pt. ”Kształtowanie przestrzeni”,
 • działalność Rady Legislacyjnej.

Przedstawiono sprawozdania z działalności pozostałych organów ZPOIA za rok 2013:

 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 • Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 • Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowego ZPOIA za rok 2013 i preliminarz budżetowy na rok 2014, sygnalizując najważniejsze zamierzenia finansowe.

Podczas dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami zreferowano procedurę i wyniki audytu dot. działalności finansowej ZPOIA

Zjazd w głosowaniu jawnym podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Absolutorium zostało udzielone większością głosów. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi przyjęcia przedstawionych sprawozdań organów ZPOIA za rok 2013. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte.

Poprzez głosowanie ustalono liczebność organów ZPOIA na najbliższą kadencję w następujący sposób:

 • Rada ZPOIA -  8 osób
 • Okręgowy Sąd Dyscyplinarny – 8 osób
 • Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna – 7 osób
 • Okręgowa Komisja Rewizyjna – 4 osoby
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – 1 osoba
 • Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – 1 osoba

Po przyjęciu przez Komisję Wyborczą Zjazdu kandydatur na przewodniczących i członków poszczególnych organów ZPOIA, przeprowadzono głosowania tajne. Wybrani zostali:

Rada ZPOIA RP:

 • Jan Łukaszewski – Przewodniczący
 • Piotr Błażejewski
 • Aleksandra Hamberg-Federowicz
 • Jerzy Nowak
 • Marek Perepeczo
 • Jan Pruchniewicz
 • Tomasz Samborski
 • Rafał Szpilkowski
 • Marek Zajączkowski

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 • Daniel Gniewosz – Przewodniczący
 • Krzysztof Adamiec
 • Hanna Michniewicz-Bach
 • Urszula Trepaszko
 • Joanna Wojtecka

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny:

 • Przemysław Sakowski
 • Zbigniew Andruszkiewicz
 • Karol Krzątała
 • Urszula Łabusiewicz
 • Maciej Płotkowiak
 • Jolanta Prajsnar
 • Anna Sokołowska
 • Dagmar Wolak
 • Dariusz Zawadzki

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna:

 • Marek Kosy – Przewodniczący
 • Tadeusz Andrzejewski
 • Michał Bay
 • Jarosław Bondar
 • Rajmund Borowski
 • Maciej Furmańczyk
 • Andrzej Popiel
 • Robert Rachuta

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 • Małgorzata Śliwka

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 • Anna Jurczyk-Lech

W wyniku głosowania wybrano także Delegatów na Zjazdy Krajowe Izby Architektów RP w kadencji 2014-2017. Wybrani zostali:

 • Ewa Kołłątaj
 • Jan Łukaszewski
 • Jan Pruchniewicz
 • Tomasz Samborski

Zjazd podjął także uchwały w sprawach dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność, prowadzenia edukacji ciągłej, stworzenia platformy komunikacji wewnętrznej.  Przewodniczący Zjazdu pogratulował wybranym, podziękował zgromadzonym za uczestnictwo i zamknął Zjazd  o godz. 20oo.

Aleksandra Hamberg-Federowicz
Sekretarz Rady ZPOIARP

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka