Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

19.12.2016 Opłaty w roku 2017
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2017 na kwotę 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100).
więcej »

19.12.2016 Terminy egzaminów i opłaty na 2017r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2017.
więcej »

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Informacje

START » Informacje » Informacje

Informację opublikowano: 19.12.2014 | Aktualizacja: 19.12.2014
Współpraca transgraniczna

W dniu 27 listopada 2014r. we Wrocławiu, odbyło się seminarium na temat: „Warunki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terenie Niemiec” zorganizowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, przy współpracy z Niemiecką Izbą Inżynierów Budownictwa w Berlinie oraz Brandenburską Izbą Inżynierów w Poczdamie. Wykłady prowadzili: mec. Marcus Balkow i inż. Wieland Sommer.

Dla inżynierów budowlanych obu narodowości istnieje możliwość podejmowania pracy na terenie Niemiec lub Polski na zasadach współpracy transgranicznej. Polscy inżynierowie mogą pracować w każdym z krajów niemieckich w branży budowlanej – jako projektanci przygotowujący dokumentacje oraz przy składaniu wniosków do właściwych władz w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Na seminarium zostały omówione warunki jakie muszą zostać spełnione przez zagranicznych inżynierów budownictwa, w tym architektów z odpowiednimi uprawnieniami, w celu podjęcia pracy na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Szczegółowe informacje są dostępne w poniżej podanych linkach:

www.dos.piib.org.pl/informacje-na-temat-wykonywania-samodzielnych-funkcji-technicznych

www.bbik.de/international/Zusammenarbeit_mit_Polen/

www.berlin.trade.gov.pl/pl/

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem ZPOIA z dopiskiem w tytule: „współpraca transgraniczna”.

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka