Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Informacje

START » Informacje » Informacje

Informację opublikowano: 03.02.2016 | Aktualizacja: 03.02.2016
NAJLEPSZE DYPLOMY 2015 R.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP przyznała, już po raz trzeci, doroczne nagrody za najlepszy projekt dyplomowy w dziedzinie architektury w 2015 r. wykonany na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Komisja powołana przez Radę ZPOIA RP, w składzie: Aleksandra Hamberg-Federowicz, Piotr Błażejewski, Jerzy Nowak, Marek Zajączkowski, przyznała nagrody i wyróżnienia za prace z poziomu SI (studia inżynierskie) i z poziomu SII (studia magisterskie).

Wyróżnienia na studiach I stopnia uzyskali:

  •  Mateusz Słoboda za pracę: STRZELNICA PRZY ULICY SZAFERA W SZCZECINIE; promotor: prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski

Za kompletny, konsekwentny i prawidłowy technicznie projekt, którego interesująca forma architektoniczna znajduje wspólny język z funkcją obiektu i kontekstem przestrzennym.

  • Sylwia Gudaczewska i Piotr Orłowski  za pracę: ADAPTACJA RUIN TWIERDZY CRESINA NA CENTRUM SZTUKI W GASCAIS; promotor: dr inż. arch. Joanna Arlet

Za interesującą próbę zdefiniowania własnej formy Centrum Sztuki
w kontekście ruin XVII wiecznej fortecy na brzegu Atlantyku. Propozycja w sposób niekonfliktowy i atrakcyjny łączy nową funkcję wystawienniczą z szacunkiem dla zabytku i udostępnieniem wartości krajobrazowych miejsca.

  • Jacek Wielowieyski za pracę: PROJEKT BIBLIOTEKI OSIEDLOWEJ PRZY UL.POTULICKIEJ W SZCZECINIE; promotor: dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

Za śmiałą propozycję wykorzystania niszczejącej zabytkowej architektury poprzemysłowej na potrzeby społeczności lokalnej. Wybór obiektu, podejście do substancji zabytkowej świadczą o dobrym zawodowym przygotowaniu autora. Pomysł wpisuje się w piękną ideę ochrony zaniedbanej spuścizny materialnej przez nadanie jej współczesnej funkcji – w tym wypadku Biblioteki Osiedlowej.

Nagrody i wyróżnienia na studiach II stopnia uzyskali:

I Nagroda

ŁUKASZ SZCZEPANIEC za pracę:  „KOLUMBOWNIA” - KONCEPCJA TRANSFORMACJI OBSZARU POPRZEMYSŁOWEGO PRZY UL. KOLUMBA W SZCZECINIE; promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk

Za projekt, w którym wolnostojąca, modernistyczna w wyrazie forma architektoniczna, dzięki swej skali, proporcjom, rytmom, zastosowanym materiałom i kolorom znajduje elegancką równowagę z otwartą przestrzenią, wodą i sąsiadującą historyczną zabudową, harmonijnie uzupełniając z jednej strony pierzeję ulicy, z drugiej panoramę zabudowy nadrzecznej, tworząc wyjątkowy klimat miejsca.

II Nagroda

Filip Kłosowski za pracę: CENTRUM FAUNY I FLORY PRZY UL. TEATRALNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM; promotor: dr inż. arch. Krzysztof Bizio

Projekt jest udaną próbą stworzenia wyjątkowego miejsca w zastanym, znaczącym kontekście urbanistycznym. Szczególnie cenne jest odważne i konsekwentne poszukiwanie przez Autora adekwatnej formy architektonicznej, przedstawionej również na makiecie, i wprowadzenie powiązań funkcjonalnych w obiekcie, który ma pełnić funkcję społeczną.

III Nagroda

Marcelina Maria Kuźniar za pracę: NOWA SIEDZIBA TEATRU WSPÓŁCZESNEGO W SZCZECINIE; promotor: dr inż. arch. Jarosław Bondar

Praca zyskała uznanie za swoją odważną propozycję formy architektonicznej oraz uszanowanie kontekstu otoczenia. Nowoczesna forma budynku, wyrazista lecz nie nachalna, swoją wartość zawdzięcza rzeźbiarskiej bryle, zespolonej z istniejącym zabytkowym obiektem.

Wyróżnienia

  • Dorota Orynik za pracę:  „BOAT OF CULTURE” PŁYWAJĄCY OŚRODEK KULTURY; promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Praca w sposób inspirujący przedstawia propozycję usytuowania miejsca centrum kulturalnego na barce – wpisując funkcję w obiekt związany z charakterystycznym obszarem naszego regionu, rzeką Odrą. Uznanie zyskała również ciekawa i twórczo rozwiązana propozycja formy architektonicznej, zamykającą precyzyjnie przemyślaną funkcję.

  • Kamil Mularczyk za pracę: NOWE WARPNO - PROJEKT PRZEKSZTAŁCEŃ URBANISTYCZN0-ARCHITEKTONICZNYCH TERENÓW NADWODNYCH W ASPEKCIE POTENCJAŁU TRANSGRANICZNEGO; promotor: dr inż. arch. Lechosław Czernik

Za udaną próbę całościowego zidentyfikowania walorów i potencjału Nowego Warpna oraz wykorzystanie ich dla rozwoju nowych aktywności w zastanym kontekście urbanistycznym i przyrodniczym. Przeprowadzone analizy uwzględniające aspekty skali, charakteru, warunków ochrony konserwatorskiej, perspektyw od wnętrza miasta oraz otwartych przestrzeni wodnych, pozwoliły na zaproponowanie rozwiązań kubaturowych i przekształceń obszarowych respektujących historyczne dziedzictwo i uwydatniających walory otoczenia, będących zarazem jego współczesnym uzupełnieniem.   

  • Aleksandra Rutkowska za pracę:  ADAPTACJA RUIN ZAMKU W DOBREJ NOWOGARDZKIEJ NA MOTYLARNIĘ; promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk

Za wizję, w której Autorka korzystając z narzędzi inżynierskich, w poetycki sposób łączy współczesny język architektury z otaczającą przyrodą i materialnymi reliktami historii, wyczarowując we współczesności cząstkę baśniowego świata elfów.

  •  Justyna Pilch i Maciej Płotkowiak: PROJEKT REWALORYZACJI WRAZ ZE ZMIANĄ FUNKCJI KAMIENICY PRZY PL. ZWYCIĘSTWA 3 W SZCZECINIE; promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Za wnikliwe przeprowadzenie skomplikowanego procesu przekształcenia struktury budynku mieszkalnego z przełomu XIX i XX wieku do funkcji nowoczesnego hotelu z jego rozwiniętą technologią. Projekt chroni zabytkową substancję i nadaje nową wartość architekturze szczecińskiej kamienicy w jej śródmiejskim kontekście.

Na pochwałę zasługują pionierskie w naszych warunkach zmagania autorów
z technologią druku 3D. Użyto narzędzia, które już dziś może wytwarzać elementy w skali rzeczywistej, co może zmienić pojmowanie i sposób wykonywania zawodu architekta.

Nagrody – pamiątkowe dyplomy i albumy książkowe – wręczone zostały absolwentom w czasie uroczystości  ukończenia studiów na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT 16 stycznia br. Nagrodzonym młodym architektom – serdecznie gratulujemy.


Dyplomowe prace inżynierskie


Dyplomowe prace magisterskie.  Na pierwszym planie - Nagrodzona praca Łukasza Szczepańca "Kolumbownia".

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka