Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

19.12.2016 Opłaty w roku 2017
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2017 na kwotę 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100).
więcej »

19.12.2016 Terminy egzaminów i opłaty na 2017r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2017.
więcej »

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Informacje

START » Informacje » Informacje

Informację opublikowano: 10.07.2016 | Aktualizacja: 10.07.2016
Projekty zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Jezioro Wielki Bytyń PLH320011, Dolna Odra PLH320037, Ostoja Drawska PLB320019, o możliwości zapoznania się z treścią projektów dokumentów oraz wniesienia do nich uwag w ramach ustawowych 21-dniowych konsultacji społecznych.

Projekty zmian zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 8.00 – 15.00.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów zmian ww. projektów zarządzeń w terminie do dnia 3 sierpnia 2016 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl.

W załączeniu skan obwieszczenia WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dn. 07.07.2016 r.

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Załączniki (1 dokument):
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka