Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów

Zgłoś uwagi do projektu

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

*Imię i nazwisko

*Adres e-mail:

*Wpisz ponieżej wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa plus dwa to...

*Uwagi:

Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Legislacja, projekty aktów prawnych

START » Regulacje prawne » Legislacja, projekty aktów prawnych

Informację opublikowano: 07.10.2016 | Aktualizacja: 07.10.2016
Kodeks urbanistyczno-budowlany - konsultacje

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Przekazuję Wam materiały do konsultacji z prośbą o uwagi uwzględniające zamieszczone poniżej sugestie Kol. Piotra Andrzejewskiego - przewodniczącego Komisji Legislacyjnej. Wobec skomplikowania materii i ograniczonego czasu ważne jest, by
skoncentrować się na zagadnieniach najistotniejszych, to jest usytuowaniu architekta w procesie inwestycyjnym.
W opublikowanej przez ministerstwo pierwszej wersji kodeksu sprawa ta skupia się w projekcie urbanistyczno-architektonicznym i pozycji głównego projektanta. Zapisy są w dużym stopniu zbieżne z sugestiami komisji legislacyjnej. Jednak z pewnością, wobec nowości ujęcia, wymagają jeszcze przeanalizowania przez nasze środowisko zawodowe.

Licząc na pomoc w wypracowaniu przez architektów zachodniopomorskich wspólnego stanowiska zwracam uwagę, że istnieje duże prawdopodobieństwo uchwalenia tego kluczowego dla naszej działalności prawa. Nie powinniśmy rezygnować z zadbania w nim o architekturę i architektów. Proszę o nadsyłanie uwag na adres: kodeksZPOIA@iarp.pl do dnia 11.10.2016 godz.10.00

Jerzy Nowak
członek Komisji ds Legislacji KRIA RP

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Dnia 30 września br. opublikowany został projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Krajowa Rada przystępuje w związku z tym do analizy tego dokumentu.
W związku z tym, działając na podstawie § 6 i 7 Regulaminu Komisji ds. Legislacji IARP (uchwała nr O-04-II-2008 z późniejszymi zmianami) przesyłam w załączeniu projekt Kodeksu U-B wraz z uzasadnieniem celu zebrania opinii.

Ze względu na krótkie terminy wyznaczone przez ustawodawcę do konsultacji, rozległość, charakter i wagę dokumentu niezbędne jest przyjęcie następujących rygorów ustalonych w porozumieniu z Prezydium KRIA :

  1. opinie i uwagi skoncentrować należy na kwestiach zasadniczych w świetle głównej tezy postawionej przez IARP:
    "gwarancje prawne właściwej metodologii procesu inwestycyjnego, w tym zasadnicza rola architekta w tym procesie, muszą się stać jednym z podstawowych celów regulacji ustawowej procesu inwestycyjnego"
  2. Uwagi szczegółowe odnoszące się do konkretnych zapisów należy ograniczyć do tych, które mają bezpośredni związek z kwestiami zasadniczymi.
  3. Członkowie Rady Legislacyjnej pełnią rolę przedstawicieli Okręgów w procesie wewnątrzizbowego opiniowania Kodeksu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji ds Legislacji KRIA RP Piotr Andrzejewski

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Załączniki (1 dokument):
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka