Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Ubezpieczenie zbiorowe OC

START » Regulacje prawne » Ubezpieczenie zbiorowe OC

Informację opublikowano: 30.10.2005 | Aktualizacja: 30.10.2005
Obwieszczenie MF w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

(Dz. Urz. MF Nr 1, poz. 5)
(Zmiana: Dz. Urz. MF Nr 11, poz. 57)

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku (Dz. U. Nr 74, poz. 474 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1285) ogłasza się, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie art. 90e ust. 1a ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189), ustalił, że w 2002 r. osoba, która nie wypełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest obowiązana wnieść opłatę w wysokości:

 1. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów:
  1. samochody osobowe 3.500 zł,
  2. samochody ciężarowe i autobusy 4.100 zł,
  3. pozostałe pojazdy 700 zł,
 2. w ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych 500 zł,
 3. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 60 zł,
 4. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego 2.500 zł,
 5. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń 4.000 zł,
 6. w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej notariuszy za szkody wyrządzone przy dokonywaniu czynności notarialnych 2.000 zł,
 7. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej adwokatów za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej 2.400 zł,
 8. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej 3.800 zł,
 9. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej 2.400 zł,
 10. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 2.000 zł.

Minister Finansów:
wz. dr Wiesław Ciesielski

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka