Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Uchwały Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

START » Regulacje prawne » Uchwały Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Informację opublikowano: 25.11.2005 | Aktualizacja: 25.11.2005
Uchwała nr 67/05 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie zwołania w 2006 roku Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego

UCHWAŁA NR 67/05
Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP w Szczecinie
z dnia 16.11.2005 r.

w sprawie zwołania w 2006 roku Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Szczecinie i poprzedzających go zebrań obwodów wyborczych oraz ustalenia liczby delegatów na ten Zjazd.

Na podstawie art. 15 ust. 3 i art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) i § 18 ust. 4 Statutu Izby Architektów RP (Uchwała Nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2002 r., z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2, § 12 i § 13 Regulaminu wyborów do organów samorządu architektów (Uchwała Nr 3 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2002 r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Zwołuje się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Szczecinie, zwanej dalej ZPOIARP, w terminie od 1 marca do 31 marca 2006 r., w Szczecinie.
 2. Dokładny termin i miejsce odbycia Zjazdu, o którym mowa w ust. 1, określi Prezydium Rady Okręgowej ZPOIARP.

§ 2.

 1. Zwołuje się zebrania obwodowe poprzedzające Zjazd, o którym mowa w § 1, w terminie od 1 stycznia do 15 lutego 2006 r.
 2. Ustala się następujące miejsca odbycia zebrań obwodowych:
  1. dla Obwodu I (obejmującego miasto Koszalin oraz powiaty: Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek, Świdwin) - Koszalin,
  2. dla Obwodu II (obejmującego miasto Szczecin oraz powiaty: Stargard Szczeciński, Świnoujście, Police, Łobez, Gryfino, Nowogard, Goleniów, Kamień Pom., Myślibórz, Choszczno, Chojna, Pyrzyce), osoby na liście członków według porządku alfabetycznego, których nazwiska zaczynają się od liter: A... do ŁAS...) - Szczecin,
  3. dla Obwodu III (obejmującego miasto Szczecin oraz powiaty: Stargard Szczeciński, Świnoujście, Police, Łobez, Gryfino, Nowogard, Goleniów, Kamień Pom., Myślibórz, Choszczno, Chojna, Pyrzyce), osoby na liście członków według porządku alfabetycznego, których nazwiska zaczynają się od liter: ŁO... do Ż...) - Szczecin
 3. Dokładne terminy i miejsca odbycia zebrań obwodowych określi Prezydium Rady Okręgowej ZPOIARP.

§ 3.
Określa się, że liczba delegatów na Zjazd sprawozdawczo-wyborczy ZPOIARP wynosi 82 osoby, w tym:

 1. z Obwodu I – 14 delegatów,
 2. z Obwodu II – 34 delegatów,
 3. z Obwodu III – 34 delegatów,

§ 4.

 1. Do prowadzenia poszczególnych zebrań obwodowych i czuwania nad prawidłowością przebiegu wyborów wyznacza się:
  • w Obwodzie I – Kol. Marek Perepeczo,
  • w Obwodzie II – Kol. Sławomir Lener,
  • w Obwodzie III – Kol. Marek Sietnicki,
 2. Szczegółowe zadania osób, o których mowa w ust. 1, określi Prezydium Rady Okręgowej ZPOIARP.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP w Szczecinie
Marek Sietnicki

Sekretarz Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP w Szczecinie
Sławomir Lener

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka