Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

19.12.2016 Opłaty w roku 2017
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2017 na kwotę 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100).
więcej »

19.12.2016 Terminy egzaminów i opłaty na 2017r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2017.
więcej »

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Uchwały Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

START » Regulacje prawne » Uchwały Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Informację opublikowano: 25.11.2005 | Aktualizacja: 25.11.2005
Uchwała nr 68/05 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady

UCHWAŁA NR 68/05
Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP w Szczecinie
z dnia 16.11.2005 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady

Na podstawie § 21 ust. 1. pkt 1 i ust. 2. Regulaminu wyborów do organów samorządu architektów (Uchwała nr 3 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 19.01.2002 roku z późniejszymi zmianami):

  1. w związku z zawieszeniem Piotra Mynca w prawach członka Izby Uchwałą nr 20/05 Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25.05.2005 stwierdza się wygaśnięcie jego mandatu członka Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Architektów RP.
  2. Stwierdza się podjęcie obowiązków członka Rady, Piotra Mynca, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, przez architekta, który w czasie wyborów otrzymał w kolejności największą liczbę głosów, w osobie Wojciecha Bajdora.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP w Szczecinie
Marek Sietnicki

Sekretarz Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP w Szczecinie
Sławomir Lener

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka