Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Informacje

START » Informacje » Informacje

Informację opublikowano: 17.01.2008 | Aktualizacja: 22.02.2008
Terminy egazminu na uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w 2008 roku odbędą się w dniach:

 • 20 czerwca w sesji letniej
 • 12 grudnia w sesji zimowej

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 Nr 83 poz. 578) oraz "Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego" (uchwała nr O-03-03 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą nr O-14-05 z dnia 15 grudnia 2005 r. oraz uchwałą Nr O-05-06/II z dnia 30 sierpnia 2006 r.), osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych powinny złożyć do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, właściwej z uwagi na miejsce swego zamieszkania, wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Do wniosku należy dołączyć:

 • książkę praktyki zawodowej,
 • dyplom ukończenia studiów (oryginał lub odpis potwierdzony),
 • potwierdzone kopie uprawnień budowlanych każdej osoby, pod której kierownictwem była odbywana praktyka zawodowa wraz z potwierdzeniem członkostwa w odpowiedniej izbie zawodowej
 • dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (w wysokości 563,00 zł), wpłaconej na konto ZPOIARP nr: 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598),
 • życiorys zawodowy,
 • oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 • odpis dowodu osobistego,
 • 2 projekty z okresu praktyki zawodowej (będą zwrócone po egzaminie),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,- zł za wydanie decyzji oraz po 5,- zł za każdą stronę dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Miasto Szczecin nr: 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, nie później niż na trzy miesiące przed terminem egzaminu.
"Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego" wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Izby Architektów RP www.izbaarchitektow.pl (UPRAWNIENIA).

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Załączniki (2 dokumenty):
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka