Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

31.01.2018 Terminy egzaminów i opłaty na 2018r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2018.
więcej »

19.12.2016 Opłaty w roku 2018
Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018.
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Zjazdy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

START » Organizacja » Zjazdy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Informację opublikowano: 28.02.2007 | Aktualizacja: 28.02.2007
Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Izby

W dniu 24.03.2007 o godz. 11oo w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Architektów RP przy ul. Staromłyńskiej 19 w Szczecinie odbędzie się Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Zachodniopomorskiej Izby Architektów RP oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu i wyborów uzupełniających Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ZPOIARP.
Na zjazd zapraszamy zainteresowanych członków izby, a delegatom przypominamy o obowiązku udziału w zjeździe

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zjazdu przez Przewodniczącego ZPOIARP Marka Sietnickiego,
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków Prezydium: zastępcy, sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie przedstawiciela Krajowej Izby Architektów RP.
 5. Wybory Komisji Zjazdu:
  • Mandatowej
  • Skrutacyjnej
  • Wyborczej
  • Uchwał i Wniosków.
 6. Podanie do wiadomości ukonstytuowanych składów Komisji i komunikat Komisji Mandatowej o prawomocności zjazdu
 7. Sprawozdanie z działalności Rady ZPOIARP w 2006 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności w 2006 roku pozostałych organów Izby:
  • Komisji Kwalifikacyjnej
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Dyscyplinarnego
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów izby i udzielenia absolutorium Radzie ZPOIARP.
 11. Prezentacja projektu budżetu Izby na rok 2007.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie Uchwały o przyjęciu budżetu na 2007 rok.
 14. Przerwa
 15. Wystąpienie Kol. Pawła Nowakowskiego w związku z rezygnacją z funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 17. Zgłoszenia kandydatów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 18. Prezentacja zgłoszonych kandydatów : przebieg pracy zawodowej, dotychczasowa działalność w organizacjach zawodowych, zamierzenia, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji
 19. Dyskusja.
 20. Wybory Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 21. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie projektów uchwał i wniosków składanych w trakcie obrad zjazdu
 22. Przyjęcie uchwał i wniosków zjazdu
 23. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników wyborów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 24. Wolne wnioski
 25. Zakończenie Zjazdu przez Przewodniczącego Zebrania.
 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka