Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

04.01.2019 Opłaty w roku 2019
Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019.
więcej »

02.01.2019 Terminy egzaminów i opłaty na 2019r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2019.
więcej »

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Komunikaty Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

START » Informacje » Komunikaty Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Informację opublikowano: 13.07.2018 | Aktualizacja: 13.07.2018
Notatka ze spotkania Rady ZPOIA RP – 04.07.2018 r.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady ZPOIA RP z dnia 06.06.2018 r.
Sprawy członkowskie.

Omówienie propozycji programu pracy Izby przygotowanej przez arch. Beatę Hirsz i arch. Sławomira Wunscha.  Członkowie Rady zapoznali się z przedstawionymi propozycjami oraz udzielili wyjaśnień w zakresie bieżącej realizacji pracy organów. Brak właściwej komunikacji pomiędzy organami Rady i członkami powoduje niewłaściwy przebieg informacji na temat zadań realizowanych przez organy. Ten problem wymaga usprawnienia.

Tomasz Samborski zorganizował spotkanie członków Rady z Firmą Broker Rożek w dniu 07.06.2018 r. na którym omawiano formy ubezpieczeń dla architektów. W przygotowaniu plan spotkań z przedstawicielami ZOIIB oraz SARP.

Delegaci ZPOIA RP - Relacja z obrad IV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego (delegaci). IV Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Izby Architektów odbył się w dniach 15 i 16 czerwca 2018 w Warszawie. Przedstawiono sprawozdania z działalności organów IARP  IV kadencji oraz wybrano nowe władze  V  kadencji 2018-2022 r. Prezesem Krajowej Rady IARP została Małgorzata Pilinkiewicz ze Śląskiej OIA. Marek Zajączkowski (członek Rady ZPOIA RP) został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej IARP. Nowym członkiem Rady ZPOIA RP została arch. Karolina Maj-Wasilewska.

Aleksandra Hamberg-Federowicz: 21 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się Forum dialogu mieszkaniowego. Zaproszeni zostali członkowie izb branżowych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedstawiciele firm developerskich i wykonawczych oraz instytucji finansowych, samorządowcy, urbaniści i architekci. Organizatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Radą Mieszkalnictwa działającą przy Prezesie Rady Ministrów. Założeniem organizatorów było aby w czasie Forum powstały grupy eksperckie, które pełniłyby funkcje analityczne i doradcze dla Rady Mieszkalnictwa.

Projekt kalendarza na 2019 r. redaguje Tomasz Samborski.

Przewodniczący Rady ZPOIA RP
arch. Piotr Błażejewski

 
  Drukuj stronę Drukuj stronę
Udostępnij na:
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka