Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

04.01.2019 Opłaty w roku 2019
Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019.
więcej »

02.01.2019 Terminy egzaminów i opłaty na 2019r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2019.
więcej »

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Aktualnoœci

18.03.2019 Notatka z posiedzenia Rady ZPOIA RP w dniu 06.03.2019 r.
Notatka z posiedzenia Rady ZPOIA RP w dniu 06.03.2019 r.
więcej »
08.03.2019 Obwieszczenie o zwołaniu Zjazdu

Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) oraz § 3, § 4 oraz § 6  Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP, OkręgowaRada ZPOIA RP zwołuje:

XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz w sprawie wyborów uzupełniających zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ZPOIA

Zjazd odbędzie się w dniu  23 marca 2019 r. (SOBOTA) o godz. 11:00 w  sali  „Mickiewicz”hotelu RADISSON przy pl. Rodła 10 w Szczecinie.

08.03.2019 Dzień Kobiet

Szanowne Koleżanki, z okazji Dnia Kobiet, składam Wam najserdeczniejsze życzenia powodzenia na niwie zawodowej i osobistej. Chciałbym przy tej okazji zauważyć Wasz cenny wkład, który wnosicie w realizację naszego zawodu. Należą się Wam za to podziękowania, które niniejszym składam w imieniu Kolegów i moim własnym. 

Piotr Błażejewski
Przewodniczący ZPORIARP

02.01.2019 Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2019 roku

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

więcej »
05.03.2019 Regulaminu listy mailingowej ZPOIARP

Regulaminu listy mailingowej oraz publikowania informacji dot. Środowiska architektonicznego i spraw zawodowych ZPOIARP do pobrania w załączniku.

27.02.2019 Notatka z posiedzenia Rady ZPOIA RP w dniu 20.02.2019 r.

W posiedzeniu rady ZPOIA w dniu 20.02.2019 r. uczestniczyli członkowie Rady oraz Przewodniczący OKR, Przewodniczący OSD, Rzecznik i zastępca OROZ i przedstawiciel kancelarii prawnej obsługującej Izbę. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Piotr Błażejewski.

więcej »
27.02.2019 Notatka z  posiedzenia Rady ZPOIARP - 30.01.2019 r.

W posiedzeniu  rady ZPOIA w dniu 30.01.2019 r. uczestniczyli członkowie Rady oraz Przewodniczący OKR i przedstawiciel obsługującej Izbę kancelarii prawnej. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Piotr Błażejewski.

więcej »
27.02.2019 Notatka z  posiedzenia Rady ZPOIARP- 09.01.2019 r. 

W posiedzeniu  rady ZPOIA w dniu 09.01.2019 r. uczestniczyli członkowie Rady oraz Przewodniczący OKR i Przewodniczący OKK i przedstawiciel obsługującej Izbę kancelarii prawnej. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Piotr Błażejewski.

więcej »
Polecamy
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka