Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Wydarzenia

03.02.2020 Terminy egzaminów i opłaty na 2020r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2020.
więcej »

09.01.2020 Opłaty w roku 2020
Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2020.
więcej »

08.08.2018 RODO
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad RODO
więcej »

17.05.2014 Porady prawne
Porady prawne dla członków Izby udzielane są ustnie przez prawników ZPOIARP, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w biurze ZPOIARP (tel. 91 434 74 64)

wszystkie »

Wyszukiwanie informacji
Newsletter

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Aktualnoœci

01.04.2020 Ubezpieczenie OC zawodowe architekta

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

26.03.2020 KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

W sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

  1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 5 czerwca 2020 r.
  2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania letniej sesji w dniu 5 czerwca 2020r. wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
  3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej.
  4. Termin najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości po ustaniu zagrożenia epidemicznego.
24.03.2020 1%

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący, W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2019, który kończy się w dniu 30.04.2020 r., oraz z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego...

więcej »
20.03.2020 Uwaga!

Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że w związku z Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie działań związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP, Prezydium Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP podjęło w dniu 19.03.2020 r. uchwałę nr 1/2020 w sprawie zwołania ...

więcej »
20.03.2020 Termin egzaminu i wysokość opłat w 2020 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019. 1186 t. j.)

więcej »
16.03.2020 UWAGA KOMUNIKAT!

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów,  w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie wizyt w Biurze Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP do niezbędnego minimum.

Z Biurem ZPOIA proszę kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną:
telefon: 697 886 053
e-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl 

Będziemy Państwa informować w kwestii dalszych decyzji, które uzależnione będą od bieżących komunikatów podawanych przez odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

więcej »
16.03.2020 Komunikat Rady ZPOIA RP

Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że w związku zaistniałą sytuacją epidemiczną i Zarządzeniem nr 1/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołaniem tym wirusem w Izbie Architektów RP, podjęła w dniu 13.03.2020 r. uchwałę nr 33/2020 o odstąpieniu od przeprowadzenia XIV Sprawozdawczego Zjazdu ZPOIA RP w dniu 21.03.2020 r. w formie zebrania Delegatów. W uchwale Rada postanowiła także o  przeprowadzeniu zjazdu w późniejszym terminie, lub w formie korespondencyjnej. 

więcej »
18.02.2020 Notatka z posiedzenia Rady ZPOIA RP w dniu 05.02.2020 r.

W dniu 05.02.2020 r., w siedzibie ZPOIA przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie, odbyło się posiedzenie Rady ZPOIA. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków rady oraz goście: Przedstawiciel OKR, przedstawiciel OKK oraz przedstawiciel kancelarii prawnej obsługującej Izbę. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady - arch. Piotr Błażejewski.

więcej »
Polecamy
© 2005 SARP Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Code & Design: Krzysztof Suszka