Facebook
zachodniopomorska_okregowa_rada_izby_architektow_rp.
Dodano: 15 maj 2020 | Aktualizacja: 07 kwi 2022 15:25:15 Rada ZPOIA

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

 • Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP- Piotr Błażejewski
 • Zastępca Przewodniczącego Rady - Aleksandra Hamberg-Federowicz
 • Zastępca Przewodniczącego Rady - Krystian Haraszczuk 
 • Sekretarz – Karolina Maj-Wasilewska 
 • Skarbnik – Jan Pruchniewicz

Członkowie:

 • Daniel Gniewosz
 • Jakub Gołębiewski
 • Anna Płatek 
 • Krzysztof Romańczuk 

Okręgowa Rada Izby to jeden z organów Okręgowej Izby Architektów. Kadencja Rady trwa 4 lata. Przewodniczący oraz członkowie Rady wybierani są przez Okręgowy Zjazd Izby. Okręgowa Rada Izby kieruje działalnością Okręgowej Izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem.

Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania izby w okresie między zjazdami, w szczególności:

 • kieruje działalnością Okręgowej Izby,
 • wykonuje uchwały Okręgowego Zjazdu Izby,
 • dokonuje podziału obszaru działania Okręgowej Izby na obwody wyborcze i ustala liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd,
 • sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
 • składa Okręgowemu Zjazdowi Izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze swojej działalności;
 • wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę,
 • reprezentuje samorząd zawodowy przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi,
 • prowadzi listę członków Okręgowej Izby,
 • występuje do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
 • prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Okręgowej Izby,
 • podejmuje uchwały w sprawie wpisu na listę członków Okręgowej Izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka,
 • wydaje zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

ZPOIA

Czym jest ZPOIA

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP jest samorządem zawodowym architektów, który działa na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, statutu i regulaminów IARP. ZPOIA RP tworzą architekci, których przynależność powstaje z chwilą uzyskania wpisu na listę członków według miejsca zamieszkania, na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Organami Zachodniopomorskiej Okręgowy Izby Architektów RP są:

 • Okręgowy Zjazd Izby,
 • Okręgowa Rada Izby,
 • Okręgowa Komisja Rewizyjna,
 • Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna,
 • Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Kadencja tych organów trwa 4 lata.

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.