Facebook
architekci_w_ue.
Dodano: 28 maj 2020 | Aktualizacja: 28 maj 2020 10:23:18 Architekci w UE

Architekci w UE

Regulamin postępowania weryfikacyjnego w stosunku do osób będących obywatelami państw UE

Regulamin postępowania weryfikacyjnego w stosunku do osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej – tekst jednolity – stan od dnia 7 lipca 2005 r.

Uchwała nr O-06-04 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 21 kwietnia 2004 roku.
Regulamin postępowania weryfikacyjnego w stosunku do osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które zamierzają uzyskać i wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia budow-lane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, na podstawie praw, wykształcenia i praktyki uzyskanych za granicą.

Dyrektywa 85/384

Dyrektywa Rady z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury oraz środków mających na celu ułatwienie skutecznego korzystania z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Charakterystyka działalności na terenie UE

Informacja dla architektów starających się o weryfikację polskich uprawnień budowlanych za granicą.

Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są na poziomie narodowym przez odpowiednie instytucje w krajach docelowych. W celu zapoznania się tym procedurami, należy skontaktować się z izbą architektów wybranego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Wraz z innymi dokumentami, architekt starający się o uznanie uprawnień w innych krajach Unii Europejskiej musi przedstawić zaświadczenie o zgodności dyplomu polskiej uczelni z wymienionymi w dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta (85/384/EWG). Zaświadczenie takie jest wydawane przez Naczelnika Wydziału w Departamencie Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury, Pana arch. Andrzeja Kobyleckiego, po uprzednim potwierdzeniu autentyczności dyplomu przez Panią Katarzynę Sobiecką, Głównego Specjalistę Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji i Sportu. Prosimy o kontakt z ww. osobami w celu umówienia się na spotkanie, pod następującymi numerami telefonu:

arch. Andrzej Kobylecki – 22 661 80 69

Katarzyna Sobiecka – 22 318 98 31
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Weryfikacja polskich uprawnień w UE

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.