Facebook
rodzaje_uprawnien.
Dodano: 21 maj 2020 | Aktualizacja: 26 sty 2023 12:23:51 Rodzaje uprawnień

Rodzaje uprawnień

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są w następujących rodzajach oraz zakresie:

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Podstawę prawną do nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej stanowią:

 1. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j.), zwanej dalej „ustawa Prawo budowlane”;
 2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117, t.j.), zwanej dalej „ustawą samorządową”;
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, t.j., ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”;
 4. rozporządzenie Ministra Inwestycji  i Rozwoju z dnia 29 kwietnia  2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831), zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju lub „Rozporządzeniem”;
 5. statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Statutem”;
 6. regulamin organizacji i trybu działania organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów.

 

Informujemy, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351): 

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 Został wyznaczony:

 • w sesji letniej na dzień 2 czerwca 2023 r. o godz. 10:00
 • w sesji zimowej na dzień 1 grudnia 2023 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 2 marca 2023 r., w sesji zimowej przypada na dzień 1 września 2023 r.

Załączniki:

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.