Facebook
rodo.
Dodano: 25 kwi 2020 | Aktualizacja: 18 maj 2020 09:41:09 POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Izba Architektów RP w tym Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Architektów RP w tym Krajowa Izba Architektów RP oraz Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP z siedzibą w Szczecinie (zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl) działające na podstawie ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 1725) oraz Statutu Izby Architektów RP, przyjętego uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r.,

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, wykonywania lub egzekucji zobowiązań wynikających z umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem, z którym Izba Architektów RP oraz Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP zamierza zawrzeć lub zawarła umowę;
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
 3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko w tym imię lub nazwisko w firmie osoby fizycznej, adres e-mail, nr telefonu, NIP;
 4. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
 5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Izba Architektów RP oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;
 6. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 7. informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
 9. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Izba Architektów RP w tym Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;
 10. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
 11. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
 12. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: rodo@izbaarchitektow.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych Krajowa Izba Architektów RP ul. Stawki 2a 00-193 Warszawa.

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.