Facebook
zapomogi.
Dodano: 15 maj 2020 | Aktualizacja: 11 sty 2024 11:49:55 Zapomogi

Zapomogi

W Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP utworzony został bezzwrotny fundusz zapomogowy dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej spowodowanej niespodziewanymi zdarzeniami losowymi. Fundusz tworzony jest z dobrowolnych wpłat członków Izby, przeznaczonych na udzielenie zapomóg, odpisu z budżetu ZPOIARP oraz ze środków z rezerwy budżetowej.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są:

  • czynni członkowie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
  • byli członkowie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
  • rodzina pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym – w przypadku śmierci architekta członka Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zapomogi przyznawane są w szczególnie trudnej sytuacji, do których zaliczają się:

  • ciężka i długotrwała choroba,
  • wypadek losowy uniemożliwiający wykonywanie pracy w zawodzie,
  • nagłe zdarzenie losowe, związane ze znaczną stratą materialną.

Wysokość zapomogi jest uzależniona od stażu członkowskiego w Izbie Architektów RP oraz sytuacji wnioskodawcy. Do korzystania z pomocy uprawnieni są członkowie posiadający co najmniej roczny staż członkowski. 

W celu ubiegania się o pomoc powinno się :

  • złożyć wniosek z opisaną sytuację losową,
  • dołączyć dokumenty potwierdzające stan zdrowia lub wystąpienie zdarzenia losowego. 

W przypadku przedstawienia fałszywych zaświadczeń zapomoga podlega natychmiastowemu zwrotowi.

Załączniki:

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.