Facebook
zjazd_okregowy.
Dodano: 15 maj 2020 | Aktualizacja: 29 lip 2022 21:00:02 Zjazd Okręgowy

Zjazd okręgowy

Okręgowy Zjazd Izby jest najwyższym organem okręgowej izby. Stanowią go członkowie okręgowej izby. Zwoływany jest przez Okręgową Radę Izby i odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu izby. Zwołuje go Okręgowa Rada Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, Okręgowej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.

Okręgowy Zjazd Izby:

 • ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet Okręgowej Izby;
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 • udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
 • ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów Okręgowej Izby i tryb ich działania;
 • wybiera przewodniczących i członków organów Okręgowej Izby, oraz Okręgowego Rzecznika  Odpowiedzialności Zawodowej
 • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
 • odwołuje członków organów Izby przed upływem kadencji;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania Izby.

Delegaci na Okręgowy Zjazd ZPOIA RP na lata 2022-2026:

 1. Adamiec Krzysztof
 2. Andruszkiewicz Zbigniew
 3. Bach Piotr
 4. Bal Wojciech
 5. Długopolski Ryszard
 6. Domżalska Anna
 7. Dziekoński Sebastian
 8. Gajda Marta
 9. Gajdis-Mateńko Alicja
 10. Gołębiewski Jakub
 11. Hamberg-Federowicz Aleksandra
 12. Haraszczuk Krystian
 13. Heigel Mikołaj
 14. Herman Dariusz
 15. Jaroszek Marzena
 16. Kłosowski Ernest
 17. Krzątała Karol
 18. Kuźniar Wojciech
 19. Łukaszewski Jan
 20. Małachowicz Tomasz
 21. Małolepszy Michał
 22. Mazur Marcin
 23. Michniewicz-Bach Hanna
 24. Miksa Adam
 25. Miziński Krzysztof
 26. Mizińska Monika
 27. Nowak Jerzy
 28. Perepeczo Marek
 29. Płatek Anna
 30. Rachuta Robert
 31. Romańczuk Krzysztof
 32. Rzymska-Satkiewicz Ewa
 33. Samborski Tomasz
 34. Staniszewski Zdzisław
 35. Szpilkowski Rafał
 36. Szumińska Dorota
 37. Śliwka Małgorzata
 38. Wojtecka Joanna
 39. Zawadzki Dariusz
 40. Zientarski Sławomir

Delegaci ZPOIA RP na Zjazd Krajowy IARP na lata 2022-2026:

 1. Piotr Błażejewski
 2. Aleksandra Hamberg-Federowicz
 3. Marek Perepeczo
 4. Jan Pruchniewicz

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.