Facebook
zjazd_okregowy.
Dodano: 15 maj 2020 | Aktualizacja: 07 kwi 2022 15:28:01 Zjazd Okręgowy

Zjazd okręgowy

Okręgowy Zjazd Izby jest najwyższym organem okręgowej izby. Stanowią go członkowie okręgowej izby. Zwoływany jest przez Okręgową Radę Izby i odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu izby. Zwołuje go Okręgowa Rada Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, Okręgowej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.

Okręgowy Zjazd Izby:

 • ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet Okręgowej Izby;
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izby, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 • udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
 • ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów Okręgowej Izby i tryb ich działania;
 • wybiera przewodniczących i członków organów Okręgowej Izby, oraz Okręgowego Rzecznika  Odpowiedzialności Zawodowej
 • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
 • odwołuje członków organów Izby przed upływem kadencji;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania Izby.

Delegaci 2022-2026

 1. Adamiec Krzysztof
 2. Andruszkiewicz Zbigniew
 3. Bach Piotr
 4. Bal Wojciech
 5. Długopolski Ryszard
 6. Domżalska Anna
 7. Dziekoński Sebastian
 8. Gajda Marta
 9. Gajdis-Mateńko Alicja
 10. Gołębiewski Jakub
 11. Hamberg-Federowicz Aleksandra
 12. Haraszczuk Krystian
 13. Heigel Mikołaj
 14. Herman Dariusz
 15. Jaroszek Marzena
 16. Kłosowski Ernest
 17. Krzątała Karol
 18. Kuźniar Wojciech
 19. Łukaszewski Jan
 20. Małachowicz Tomasz
 21. Małolepszy Michał
 22. Mazur Marcin
 23. Michniewicz-Bach Hanna
 24. Miksa Adam
 25. Miziński Krzysztof
 26. Mizińska Monika
 27. Nowak Jerzy
 28. Perepeczo Marek
 29. Płatek Anna
 30. Rachuta Robert
 31. Romańczuk Krzysztof
 32. Rzymska-Satkiewicz Ewa
 33. Samborski Tomasz
 34. Staniszewski Zdzisław
 35. Szpilkowski Rafał
 36. Szumińska Dorota
 37. Śliwka Małgorzata
 38. Wojtecka Joanna
 39. Zawadzki Dariusz
 40. Zientarski Sławomir

 

Delegaci 2018-2022

 1. Adamczyk Małgorzata
 2. Adamiec Krzysztof
 3. Andruszkiewicz Zbigniew
 4. Bach Piotr
 5. Biedunkiewicz Dominika
 6. Biedunkiewicz Gaweł
 7. Błażejewski Piotr
 8. Borowski Rajmund
 9. Czarkowski Arkadiusz
 10. Długopolski Ryszard
 11. Domżalska Anna
 12. Gardiasz Maciej
 13. Gniewosz Daniel
 14. Grabowski Krzysztof
 15. Hamberg-Federowicz Aleksandra
 16. Haraszczuk Krystian
 17. Heigel-Kleka Marta
 18. Herman Dariusz
 19. Hirsz Beata
 20. Jackowski Dominika
 21. Jackowski Paweł
 22. Jaroszek Marzena
 23. Jurczyk-Lech Anna
 24. Kałahurski Roman
 25. Koguciuk Marek
 26. Kołłątaj Ewa
 27. Kondarewicz Tomasz
 28. Kozłowska Izabela
 29. Krajewski Mikołaj
 30. Krzątała Karol
 31. Kuźniar Wojciech
 32. Łabusiewicz Urszula
 33. Łozińska Hanna
 34. Łukaszewski Jan
 35. Maj-Wasilewska Karolina
 36. Mandes Woźniak-Aneta
 37. Michniewicz-Bach Hanna
 38. Miksa Adam
 39. Mizińska Monika
 40. Morawski Andrzej
 41. Nowak Jerzy
 42. Olszyńska Małgorzata
 43. Perepeczo Marek
 44. Płatek Anna
 45. Płotkowiak Maciej
 46. Pomierczyk Paulina
 47. Prajsnar Jolanta
 48. Pruchnicka Małgorzata
 49. Pruchniewicz Jan
 50. Rachuta Robert
 51. Raczyński Miłosz
 52. Rzymska-Satkiewicz Ewa
 53. Sakowski Przemysław
 54. Samborski Tomasz
 55. Skibski Ireneusz
 56. Skład Stanisław
 57. Stojek Grażyna
 58. Szpilkowski Rafał
 59. Szumińska Dorota
 60. Śliwka Małgorzata
 61. Tarczyński Jan
 62. Warzecha Bartosz
 63. Wojtecka Joanna
 64. Wolak Dagmar
 65. Zajączkowska Dorota
 66. Zajączkowski Marek
 67. Zaniewski Piotr
 68. Zawadzki Dariusz
 69. Zientarski Sławomir
 70. Złotnik Czesław

Delegaci ZPOIA RP na Zjazd Krajowy IARP

 1. Piotr Błażejewski
 2. Aleksandra Hamberg-Federowicz
 3. Marek Perepeczo
 4. Jan Pruchniewicz

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.