Facebook
interpretacja_prawna__zakresu_uprawnien_w_odniesieniu_do_nowego_prawa_budowlanego.
Dodano: 10 mar 2022 | Aktualizacja: 10 mar 2022 10:40:06 Interpretacje prawne

Interpretacja prawna zakresu uprawnień w odniesieniu do nowego prawa budowlanego

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dokonała interpretacji prawnej zakresu uprawnień w odniesieniu do nowego prawa budowlanego i w szczególności uprawnień, które miały zapis następujący:

Osoby, które posiadają przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej oraz są upoważnione do:

  1. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
  1. architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
  2. konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
  1. w budownictwie osób fizycznych – do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych – z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Zostało to zmienione według następujących zasad opisanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną:

„Przepis § 4 ust. 1-2 został znowelizowany rozporządzeniem z dni 18 lipca 1991 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1991 r. Nr 69, poz. 299). Na mocy tej nowelizacji w ust. 1 odnoszącym się do sporządzania projektów rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych pojęcie” w budownictwie osób fizycznych” zostało zastąpione pojęciem” w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych”.  Natomiast w ust. 2 odnoszącym się do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych, pojęcie „w budownictwie osób fizycznych” zastąpiono pojęciem „w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000m3.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z 1991 r. osoby, które uzyskały stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osób fizycznych, mogą pełnić te funkcje w zakresie określonym tym rozporządzeniem. Tak więc należy uznać, że nadane uprawnienia budowlane do sporządzania projektów rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ograniczone są przedmiotowo do „obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych”. Definicji tego pojęcia nie wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych z 1975 r. ani w późniejszych aktach wykonawczych czy ustawach.

Natomiast zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.”.

Z powyższego wynika, że uprawnienia te w dalszym ciągu uprawniają do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym „obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych”.

W ocenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjne nie znajduje podstaw prawnych stwierdzenie, że uprawnienia te upoważniają do projektowania jedynie konstrukcji obiektów o kubaturze do 1000 m3, gdyż ustawodawca nigdy nie wprowadził w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia ograniczenia ze względu na kubaturę obiektu.”

Ta strona korzysta z plików cookies oraz technologii local storage, w celu podniesienia komfortu użytkownia strony. Szczegóły znajedziesz w naszej polityce prywatności oraz w informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.